Blank gun Front Firing <ไฟออกปลาปากกระบอกปืน>

ต้องอายุ 20 ปี บริบูรณ์-สามารถซื้อได้ ต่ำกว่านี้ไม่ขาย OK. ooo!

ผู้ซื้อต้องใช้เอกสารเพื่อการซื้อขาย คือ
สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน 
Fax.0-2370-4743

 

สถิติ
เปิดเมื่อ14/12/2011
อัพเดท24/06/2014
ผู้เข้าชม170262
แสดงหน้า359118
บทความ
Blank gun Front Firing
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
AdsOne.com
วิธีการชำระเงิน

1.1 โอนผ่านตู้ ATM.
 - การโอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านธนาคาร , หรือ ใช้บริการ internet-banking ของแต่ละธนาคาร (วิธีการอาจแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร)

เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ควรชำระเงินโดยให้มีเศษทศนิยม และควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย พร้อมส่ง SMS. ที่เครื่อง ATM.หมายเลขจากผู้โอนถึงผู้รับโอน

1.2 แจ้งชำระเงิน
- คุณสามารถแจ้งชำระเงินได้ คือ แจ้งเข้ามาทางช่องทางอื่นๆ (โทรศัพท์ หรืออีเมล)

* กรุณา ตรวจสอบข้อมูล ธนาคาร , วัน/เวลาโอน และ จำนวนเงิน ให้ถูกต้อง ในการแจ้งชำระเงินด้วย *

1.3 เก็บเงินปลายทาง(พกง.) มัดจำขั้นต่ำ 2,000-10,000 บาท

 

ลำดับ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี
1 Sittipoj Wanphen 248-220-6973 ไทยพาณิชย์ สรงประภา ออมทรัพย์
2 ศรัญชรช์ บุญครอง 165-307-1678 กรุงเทพ รังสิต กระแสรายวัน